Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet

DataOne:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av DataOne publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på DataOne:s webbsida utgör DataOne:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på DataOne:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på DataOne:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. DataOne hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar DataOne till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på DataOne:s webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

DataOne äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan DataOne och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på DataOne:s webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Sverige eller genom direktbetalning via internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av Klarna AB som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna AB och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Klarna AB på det konto som anges på fakturan. DataOne förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarna AB:s villkor för faktura och delbetalning/konto.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos DataOne accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från DataOne:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos DataOne, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per e-post: info@dataone.se eller per telefon: 08-756 07 00 Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas DataOne per e-post till info@dataone.se. Om ordern har hunnit expedieras av DataOne kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader DataOne haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att DataOne normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar DataOne dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta DataOne på 08-756 07 00

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. DataOne står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka DataOne:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från DataOne har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till DataOne lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta DataOne, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på DataOne:s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela DataOne om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till DataOne. Blanketten skickas till DataOne på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till DataOne inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till DataOne.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att DataOne inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta DataOne för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp

För varor ur DataOne:s ordinarie sortiment accepterar DataOne retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta DataOne. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på DataOne:s webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till DataOne. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit DataOne tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar DataOne dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att DataOne tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

DataOne kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka DataOne:s kostnader för returen.

11. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av DHL och PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit DataOne tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av DataOne utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med DataOne avseende ångerrätt) står DataOne risken för varan från det att du lämnar den på posten.

 

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till DataOne på 08-756 07 00. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till DataOne enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av DataOne direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

DataOne lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel

DataOne:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

DataOne ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på DataOne:s webbsida.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har DataOne rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på botten av DataOne:s webbsida. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. DataOne kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på DataOne:s webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela DataOne detta och att byta ditt lösenord.

17. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från DataOne:s webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

18. Immateriella rättigheter

Innehållet på DataOne:s webbsida ägs av DataOne eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från DataOne.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av DataOne.

19. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på DataOne:s webbsida möjliggör för besökare att lämna DataOne:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av DataOne och DataOne bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. DataOne tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från DataOne av aktuell webbsida.

21. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). DataOne har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

22. Övrigt

DataOne kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför DataOne:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

DataOne förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på DataOne:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. DataOne förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

23. Konsumentklagomål

Om din DataOne-produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta DataOnes kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 08-756 07 00